2.1.2014

V neděli 5. ledna 2014 se uskuteční v Boleradicích Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků budou procházet ulicemi Boleradic od 10:30 hod. Děkujeme za podporu pro potřebné a vstřícnost.

Výbor Místní rybářské skupiny Boleradice svolává na pátek 3.1.2013 v 17:30 hod členskou schůzi. Od 17:00 hod se vybírají sumáře. Schůze se koná v přísálí. městyse