KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Příjemné prožití vánočních svátků

a v roce 2014 pevné zdraví,

mnoho pracovních i osobních úspěchů,

štěstí a pohodu

přeje

 

RADA MĚSTYSE A PRACOVNÍCI ÚŘADU MĚSTYSE