Upozornění – Revitalizace návsi v Boleradicích – I.etapa

Upozornění
 
Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, na zahájení stavebních prací v ulici Bařina, o kterém jste byly v průběhu letošního roku informováni. Výstavba bude probíhat v úseku od křižovatky u prodejny JEDNOTA COOP po křižovatku za budovou úřadu městyse. Po celé délce tohoto úseku bude po dobu výstavby omezen průjezd vozidel.
 
Za Úřad městyse Boleradice
Bohuslav Barek, starosta
 

 Mapu revitalizace je možné prohlédnout zde.