Vzpomínka na veterány – poděkování

V pondělí 11.11.2013 v 11.00 hod. jsme si společně s učiteli a žáky naší základní školy a občany připomněli významný den – Den válečných veteránů. V první části dopoledne se uskutečnila beseda a ukázka vojenské výstroje a výzbroje, kterou připravili členové klubu vojenské historie z Brna, kteří dětem velmi poutavě vyprávěli o historii válečných konfliktů a o používání jednotlivých součástí výzbroje a výstroje. Ve druhé části dopoledne jsme se přesunuli k památníku obětem první světové války, kde pan starosta a zástupce krajského sdružení válečných veteránů  spolu s žáky a občany vzdali poctu všem veteránům položením věnců a zapálením tří svící (jedna pro veterány první světové války, druhá pro veterány druhé světové války a odboje a třetí pro novodobé veterány). Učitelé naší školy s dětmi připravili pěkný doprovodný program, za kterým jim  velmi pěkně děkujeme. Věřím že i v budoucnosti si najdeme čas k tomu abychom nezapomněli na ty, kteří bojovali abychom mohli žít.

 

 

       Za Radu městyse Drahomír Hausner