VZPOMÍNKA NA VETERÁNY

VZPOMÍNKA NA VETERÁNY

 

Dne 11. 11. 2013 si připomeneme významný den – Den válečných veteránů. Tento den slouží k uctění památky padlých v obou světových válkách a novodobých veteránů. Zároveň je dnem, kdy je příležitost poděkovat všem těm, kteří projevili svoji statečnost a odvahu a bojovali za naši současnost.

 

Rada městyse zve širokou veřejnost k účasti na této vzpomínkové akci, která se uskuteční dne 11. 11. 2013 v 11.00 hod. u pomníku padlých první světové války.

 

Program:

 

09.00 – beseda s členy klubu vojenské historie, ukázka dobové výzbroje a výstroje –    

             Základní škola Boleradice

 

11.00 – vzpomínka na veterány – u pomníku padlých v první světové válce

·       úvodní slovo ke Dni veteránů

·       vystoupení žáků školy

·       položení kytic a zapálení svíček

·       státní hymna a ukončení vzpomínkového aktu

 

 

Za radu městyse Drahomír Hausner