Senioři čtou dětem

 

Naše škola zahájila celoroční projekt s názvem Senoři čtou dětem. Projekt má dvě hlavní myšlenky:

  • ukázat dětem kouzlo dětské knihy, zlepšit jejich čtenářskou gramotnost
  • přivést aktivní seniory do školy, nabídnout jim setkání s nejmladší generací

Vztah mláděže ke starší generaci bývá zdrojem kritiky, nebo přinejmenším bezradnosti. Chybí porozumění, někdy i slušnost, přitom každý starší člověk má jistě co předat nejmladší generaci. Někdo k tomu má lepší předpoklady, někdo to dokonce dělá rád, jsou však i lidé, kteří potřebují najít odvahu. Náš projekt je otevřený všem. Oslovili jsme zatím 6 seniorů a požádali je, aby přišli přečíst dvěma skupinám žáků (zjednodušeně mladším a starším) ze svých oblíbených dětských knížek. Následující beseda jistě dětem obohatí slovní zásobu, probudí jejich fantazii a touhu po četbě.

Předpokládáme, že se nemohou zúčastnit všichni senioři v obci – někomu nedovolí zdravotní problémy, také tolik termínů v tomto roce nenabízíme. Snad tedy bude mít projekt v budoucnu pokračování. A pro ty z vás, kteří přesto toužíte držet krok s dobou a rádi byste se něčemu novému přiučili, připravujeme ve škole počítačový kurz – s praktickými radami a postupy, které ocení začínající uživatelé moderních technologií.