20.9.2013

Paní Olga Reiterová oznamuje, že zahajuje cvičení pro ženy v pondělí 23.9.2013 v 19 hod v tělocvičně školy.

 

Domovinka Němčičky, zařízení pro seniory a zdravotně postižené, rozšiřuje služby o možnost celodenního pobytu i s nocí  v zařízení až na dobu  3 měsíců.

V zařízení senioři mohou trávit čas ve společnosti svých vrstevníků a současně je jim zajištěna odborná péče o jejich osobu. Mohou zde využít možnost bezbariérového hygienického zázemí a různé rukodělné práce dle jejich možností a schopností, po dobu  pobytu mají zajištěnou stravu.

Zařízení mohou využít i pečující osoby, které si potřebují od péče odpočinout.

Více informací podá paní Miličková na telefonu 777 708 765 nebo na internetových stránkách obce Němčičky.

 

Orel jednota Boleradice ve spolupráci s Fbc Aligators zvou všechny mladé florbalisty a florbalistky na florbalové tréninky, které probíhají každý pátek od 16-18 hod v sále městyse. Vchod zezadu. Bližší info na místě. Přijďte si vyzkoušet tento moderní a dynamický se rozvíjející sport a užít si spoustu zábavy.