Hody 2013 – poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních Jánských hodů. Počasí nám přálo, přišlo dostatek hostů a organizace se také vydařila. Děkujeme boleradským stárkům, stárkám a chase, rodičům, kteří nám s organizací velmi pomohli a bez kterých by se hody nemohly pořádat, městysu Boleradice, Jiřímu Křižákovi, Miroslavu Vašíčkovi, Martinovi Křižákovi, Martinovi Vítečkovi za pomoc při stavění máje. Panu starostovi za ochotu a pomoc při řešení problémů. Sklepníkům, kteří pomáhali zahánět žízeň nás všech. Dále děkujeme hostům, kteří nás přišli podpořit, nebo se jen pobavit, protože bez nich by to prostě nešlo.

 
Anita Vašíčková a Aleš Víteček
 
 
Zde pár fotogalerií z letošního roku:
 
Zde je připojena fotogalerie z minulého roku: