28.6.2013

UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZÁKAZ VSTUPU DO OHRANIČENÉ ČÁSTI NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ !!!!

Veřejná obecní knihovna ve spolupráci se ZŠ zve na Výstavu umění mladých výtvarníků z Boleradic, která se bude konat v sobotu 29.6. a v neděli 30.6. v době od 15 do 18 hod.

Cukrářství Hladůvková oznamuje, že bude v pátek 28.6.2013 v době od 16 – 17 hod. vydávat objednané zákusky na č.p. 385.
Boleradští stárci, starky a chasa Vás srdečně zvou na Jánské hody, které se budou konat od pátku 28. do neděle 30. 6. 2013. K tanci a poslechu Vám budou hrát CM Primáš a DH Sokolka ze Šakvic. Program hodů: PÁTEK 28.6 – stavění máje v 18:00 hod., CM Primáš ve 20:00 hod. Občerstvení zajištěno. SOBOTA 29.6. – průvod obcí od 1.starky ve 14:30 hod., tradiční Moravská beseda v 17:00 hod., večerní zábava od 20:00 hod. K tanci a poslechu hraje DH Sokolka ze Šakvic. NEDĚLE 30.6. – požehnání v kostele ve 14:30 hod., průvod obcí od kostela ve 14:30 hod., zavádka v 17:00 hod., večerní zábava od 20:00 hod. K tanci a poslechu hraje DH Sokolka ze Šakvic.
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2013 je do 30.6.2013. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.

Provoz koupaliště v Němčičkách je zahájen. Provozní doba denně od 9:00 do 21:00
Ceny ponechány loňské – dospělí 50,-; děti do 15-ti let 30,-; studenti a senioři nad 65 let 40,-; rodinné vstupné (2dospělí+max. 3 děti) 130,-. Po 18.hodině cena poloviční.

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství bude ve čtvrtek 4.7.2013 ve 12:00 hod nabízet v naší obci základní sortiment čerstvého masa výhradně z českých chovů – vepřového, hovězího i kuřecího masa, široký sortiment domácích uzenin a jiných masných výrobků.