21.6.2013

CM PRIMÁŠ a krojovaná chasa z Boleradic Vás zve na „Předhodové zpívání aneb týdeň do hodů!“
Akce se koná v sobotu 22.6.2012 od 19.00 hod. v areálu vinných sklepů TIHELŇA. Vystoupí i mužský sbor z Dambořic. Základní občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce ruší. Vstupné dobrovolné. Potulní a profesionální kolegové muzikanti s nástrojem vítání.
 
Oznamujeme občanům, že zítra v sobotu 22.6.2013 v době od 15 – 17 hod. bude otevřen sběrný dvůr. 
 
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2013 je do 30.6.2013. Poplatky jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.