AGROTEC RALLY

Vážení spoluobčané, ve dnech 21. – 22.6. se v katastru Boleradic uskuteční IX. ročník AGROTEC PETROS SYNTIUM rally 2013.

V přiloženných dokumentech naleznete trasy závodu a časy uzávěr kumunikací.

Prosíme Vás, dbejte v průběhu závodu pokynů pořadatelů.

V případě nejasností, prosíme, kontaktujte vedoucího RZ, popřípadě dispečink rally.

Bohuslav Barek, starosta.