Alžběta Stehlíková 100 let

Své 100. narozeniny oslavila v těchto dnech v širokém kruhu rodiny a svých blízkých paní Alžběta Stehlíková. Poprvé tak mají Boleradice tu čest mít v řadách svých obyvatel stoletou zástupkyni. Významného jubilea se paní Stehlíková dožívá v dobrém zdraví a s typickým vlídným úsměvem, který značí její životní zkušenosti i neutuchající optimismus.Jubileum oslavila společně se svými pěti dětmi a jejich rodinami. Radost jí také dělá devatenáct pravnoučat a jeden prapravnuk.

K přání dobrého zdraví a životní pohody do dalších let od starosty Bohuslava Barka a zástupců obce, se připojili také místní divadelníci a zástupci Orla. Paní Stehlíková prožila od svého mládí na jevišti mnoho krásných rolí a dodnes na svoji zálibu s láskou vzpomíná. Ráda také čte a živě se zajímá o dění v obci. Od dětství je členkou Orla a vždy se ráda zúčastňovala jejich veřejných vystoupení.

Jiří Janda