7.6.2013

V neděli 9.6.2013 od 14:00 hod uspořádá místní rybářská skupina ve spolupráci s Městysem Boleradice u rybníka "Dětské odpoledne". Občerstvení je zajištěno, pro děti bude připraven skákací hrad a další zajímavé aktivity. Upozorňujeme, že za bezpečnost dětí odpovídají rodiče.

Dnes 7.6.2013 bude od 20:00 na hřišti možné sledovat utkání Česko-Itálie. Občerstvení zajištěno. Zveme všechny a těšíme se na hojnou účast.

TJ Sokol Boleradice sehraje v neděli 9.6.2013 v 16.30 hod. poslední mistrovské utkání na domácím hřišti se Sokolem Horní Bojanovice. Přijďte povzbudit naše hráče.
 
Turistické informační centrum zve příznivce zpěváka Martina Haricha na jeho koncert, který se uskuteční v pátek 21.6.2013 v 19:00 hod v kulturním domě v Hustopečích. Vstupenky se můžete zajistit v předprodeji.
 
ZO Techsport Boleradice pořádá dvoudenní zájezd ve dnech: 15.6.-16.6.2013  – hrad Hukvaldy, město Příbor,  pevnost Darkovičky, Opava, zámek Hradec nad Moravicí, Krnov – Cvilín – poutní místo. Čas odjezdu bude oznámen rozhlasem. Cena zájezdu pro nečleny činí 650 Kč a zahrnuje dopravu a ubytování vč. snídaně. Závazné přihlášky vhoďte do poštovní schránky p. Josefa Kučery – naproti divadla.
 
Občanské sdružení Nedánov organizuje nácvik Moravské besedy k Jánským hodům pro děti od sedmi let. Nácviky budou probíhat vždy v pondělí od 17:30 hod v krčku městyse při počtu minimálně 16 dětí.
 
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2013 jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.