30.5.2013

V neděli 2.6.2013 od 14:00 hod uspořádá místní rybářská skupina ve spolupráci s Městysem Boleradice u rybníka "Dětské odpoledne". Občerstvení a hry jsou zajištěny. Upozorňujeme, že za bezpečnost dětí odpovídají rodiče.

Základní umělecká škola v Kloboukách u Brna vyhlašuje PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro školní rok 2013/2014 do hudebního a tanečního oboru. Přijímací zkoušky se budou konat ve čtvrtek 30. a v pátek 31. 5. 2013 od 12,00 do 17,30 hod. v ředitelně ZUŠ v Kloboukách.
 
Obvodní zdravotní středisko Klobouky, dětská ambulance, MUDr. Burýšková oznamuje, že zítra v pátek 31.5.2013 nebude ordinovat.
 
Pojízdná prodejna masa Jabor Borkovany bude zítra v pátek 31.5.2013 v 11 hod. prodávat v naší obci maso. Zdrží se dle zájmu občanů.
 
V Pohádkové kavárně v Hustopečích je na Den dětí, v pátek 31. května, pro děti po celý den herna zdarma. … a čeká na Vás překvapení, perníková chaloupka, ze které si perníček opravdu uloupnete. Těšíme se na Vás.  
 
V pátek 31.5. od 20:00 – 03:00 se uskuteční v kulturním domě Obce Němčičky Májový večer. Večerní zábavu provází skupina Alex Band a jako host vystoupí Jiří Zonyga. Akce se pořádá na podporu činnosti Domovinky Němčičky.Akce se koná za každého počasí.
 
ZO Techsport Boleradice pořádá dvoudenní zájezd ve dnech: 15.6.-16.6.2013  – hrad Hukvaldy, město Příbor,  pevnost Darkovičky, Opava, zámek Hradec nad Moravicí, Krnov – Cvilín – poutní místo. Čas odjezdu bude oznámen rozhlasem. Cena zájezdu pro nečleny činí 650 Kč a zahrnuje dopravu a ubytování vč. snídaně. Závazné přihlášky vhoďte do poštovní schránky p. Josefa Kučery – naproti divadla.
 
Občanské sdružení Nedánov organizuje nácvik Moravské besedy k Jánským hodům pro děti od sedmi let. Nácviky budou probíhat vždy v pondělí od 17:30 hod v krčku městyse při počtu minimálně 16 dětí.
 
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu, psa a pronájem pozemků za rok 2013 jsou vybírány na pokladně úřadu nebo mohou být uhrazeny převodem na účet č. 109024292/0300, variabilní symbol: číslo domu.