Otevřeli památník

V neděli 19.5.2013, na pomezí Boleradic a Divák, položili základy Památníku Viléma Mrštíka v Helenčině údolí, jak tento prostor nazval sám Mrštík. S touto iniciativou přišel Techsport Boleradice a začal ji realizovat. Na této malé slavnosti se sešli ctitelé Mrštíků z celého okolí, aby si prohlédli na místě  samém, tento hektarový prostor, jak se změnil a co je na něm jiného. Mimo vystoupení cimbálové muziky Primáš si vyslechli, proč se památník buduje, jak by měl vypadat po dokončení, a také ukázky z méně známých prací V. Mrštíka. A pak následoval hlavní bod  odpoledne, a základní kámen budoucího pomníku slavnostně poklepal, rodák tohoto kraje, malíř Jižní Moravy Antonín Vojtek.
 
Hlavním záměrem budovatelů je zdůraznění Vilémova vztahu k přírodě tohoto kraje, který nesmírně miloval a okouzloval jej, proto mu byl inspirací v jeho tvorbě a vykreslil jej v těch nejpestřejších barvách. Vedle toho bude poukazovat na jeho lásku ke včelám a včelaření, což mělo stejný, ne-li větší, význam v jeho tvorbě. Zároveň v nich nalezl souznění svého nitra s přírodou, pocit svobody a nezávislosti. I z toho důvodu, po dokončení, bude mít podobu malého včelařského háje  včelařských dřevin a květin, s maketou Vilémova vylepšeného úlu, který bude demonstrovat jeho včelařské přednosti, příkladnou preciznost, odbornou poučenost jeho, novátorství a organizátorskou činnost. To vše by mělo poopravit povrchní nazírání na úlohu včel v jeho životě a práci.
 
Před otevřením byla vysázena téměř polovina původních dřevin mající význam pro včely. Jejich výsadbu provedlo  Vejtasovo zahradnictví  z Jaroměřic nad Rokytnou, včetně čtyřmetrového jilmu, který se tak stal centrálním bodem výsadby. Vilém totiž měl svůj jilm, který svojí mohutností se tyčil nad krajinou, neskonale jej miloval, hledal u něho útěchu, tišil svoje bolesti i zklamání, prožíval svoje radosti a úspěchy, přál si u něho být pohřben.
 
Památník nemá být protikladem ostatních Mrštíkovských památek, ale jich doplňkem, který bude k dispozici od úsvitu do západu slunce s důrazem  na Vilémovu závislost na přírodě, proto jeho umístění přímo v ní, jako součást kraje Mrštíků, mající ukázat její půvaby, vtahovat návštěvníky do jejího středu. Pro ně bylo instalováno odpočívadlo a informační tabule.
 
Nemalým motivem k budování tohoto památníku je neblahá skutečnost, že navzdory celého století od Vílémovi smrti, přetrvávají o něm tytéž nepravdivé a podezíravé názory, výmysly a obvinění jak v minulosti. Stále přetrvávají licoměrníci tleskající jeho dílům a v zápětí živí o něm nepravdy a pomluvy, staví jej do role sukničkáře a hrubiána. Proto by tento památník chtěl alespoň malým dílem přispívat k tomu, aby takových nehorázností ubývalo. A jak by měl vypadat v konečné podobě? Po dosadbě  všech dřevin a květin, by se měl proměnit na oázu klidného zastavení, protkanou cestičkami, paloučkem  lučních kvítek, kládami pro posezení a tím i případná  shromáždění (např.  májová poetická setkávání apod.) místem pro snění či meditaci, panely s citacemi Viléma k této krajině i včelám. Především však výtvarně a umělecky řešená skulptura-památník a místo z něhož bude směřovat Vilémova stezka do okolních obcí a míst spojených s Mrštíky, což tento region dále zviditelní.Při realizaci těchto cílů bude nutná vstřícnost a pomoc obcí, institucí i jednotlivců blízkého okolí. Síly a možnosti Techsportu jsou  omezené. Rozhodujícím se stane pochopení a pomoc Mikroregionu Hustopečska. Pokud se podaří překonat překážky a naplnit cíle, vznikne ozdoba krajiny a pro turisty přitažlivost celého okolí.
 
Jan Horák