Strategický plán rozvoje městyse Boleradice na roky 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013 – 2023
 

Zastupitelé Boleradic si dali za úkol vytvořit nový – ucelený systém plánování rozvoje. Máme sice dosti omezené prostředky, přitom je ale nezbytné život v Boleradicích stále vylepšovat. Strategický plán rozvoje městyse je potřebný nejen pro zvýšení našich šancí a možností pro získání dotací, ale stává se postupně nezbytností při stanovení jakýchkoli cílů městyse a konkrétních rozvojových projektů. Umožňuje nám lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky včetně usnadnění přístupu k čerpání dotačních prostředků. Strategický plán by měl také zlepšit komunikaci mezi samosprávou, veřejností a podnikateli.
Naší hlavní prioritou pro nejbližší období je dořešit revitalizaci středu obce, dále bychom se chtěli soustředit na další rozvoj zejména v oblastech školství, kultury, podnikání, občanské výstavby, bezpečnosti, dopravy, turistiky, sportovního zázemí a ekologie.
Samozřejmě nechceme zapomínat ani na menší projekty, které budou vycházet ze strategického plánu a povedou ke zlepšení kvality života stávajících a nových obyvatel do obce. Rádi bychom rozšířením zázemí pro volnočasové aktivity přispěli k ještě většímu rozvoji práce s mládeží.
V současné době je návrh plánu v tištěné podobě k nahlédnutí a připomínkování všem občanům na úřadu městyse v úředních hodinách a to do konce května 2013. Jeho pracovní verze je v elektronické podobě přílohou tohoto článku. Tímto bychom chtěli širokou veřejnost pozvat k aktivní účasti na přípravě tohoto důležitého rozvojového dokumentu. Děkujeme předem za případné připomínky a podnětné návrhy.
Za radu městyse Bohuslav Barek, starosta

Přílohy:

Strategický plán

Kopie – projekty

Grafika LV