Slet čarodějů a čarodějnic

  OS Nedánov a Svaz pohádkových bytostí pořádal dne 30.4.2013 SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC.

Na přistávací dráze v Randli se vpodvečer začali slétat malí i velcí čarodějové, čarodějnice, nemohly chybět ani ježibaby, baby a další havěť, která nemůže na žádném reji chybět. Po přivítání všech bytostí, které se zde sešly bylo připraveno několik soutěžních klání. Nejprve se soutěžící utkali o nejhezčí průlet stromořadím, zde bylo vidět, jak se kdo připravil a zapracoval na seřízení svého létacího prostředku. Po krkolomném průletu přišlo na řadu malé občerstvení v podobě lahodného moku a sladkého oplatku. Pro druhou soutěž bylo zapotřebí velké spolupráce a dosti šikovných rukou, protože pletení jemné pavučiny není zrovna lehký úkol. Všem se ale podařilo tento úkol zvládnout a pavučinu zdárně dokončit. No a jelikož se tak akorát setmělo, bylo na čase zapálit oheň a zahájit opékání dobrot, které si každý přinesl se své spíže. Dobroty bylo možné zapíjet lahodnými moky z přistavených nádob a soudků. Veselí, zpěv a zvuky hudebních nástrojů prolínali tmavou noc a slet se pomalu ubíral ke svému konci. Všechny bytosti se rozlétly a rozkulhaly do svých chýší a nám nezbývá než poděkovat za hojnou účast na tomto sletu a těšit se na další rok, kdy se snad opět všichni ve zdraví srazíme.

BB.

Fotky z této akce si můžete prohlédnout zde.

Slet_carodeju_a_carodejnic_2013