Tříkrálová sbírka 2013

V neděli 6. ledna letošního roku na svátek Tří králů, byla v Boleradicích uspořádána Tříkrálová sbírka. Koledníci oblečeni do slavnostních kostýmů za podpory dospělých, vybaveni průkazy, tříkrálovým cukrem, posvěcenou křídou a zapečetěnou pokladničkou s velkým nadšením procházeli během celého odpoledne naší vesnicí. 

Těm, kteří otevřeli dveře svých domovů koledníci zazpívali tříkrálovou koledu, těm, kteří přispěli do pokladničky darovali tříkrálový cukr a těm, kteří si to přáli i nápis posvěcenou křídou na dveře: K+M+B 2013.

Sbírka v Boleradicích byla ukončena v pondělí 7. ledna, kdy ze dvou rozpečetěných pokladniček byla spočítána částka: 15.864,- Kč a odeslána na účet Charity České republiky. Oblastní charita Břeclav,  k datu 18. ledna, kdy byly spočítány všechny pokladničky v okrese, eviduje příspěvky v celkové výši přes 2 miliony Kč. Podrobnější informace o průběhu a výsledku Tříkrálové sbírky 2013 najdete na: http://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/vysledky/

Děkujeme všem, kteří vlídně příjali koledníky a přispěli do pokladniček na podporu poskytování charitních služeb pro občany, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Stejně tak děkujeme koledníkům, kteří  nadšeně a neúnavně koledovali a dospělým, kteří nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Marie Klimešová, asistent Tříkrálové sbírky v Boleradicích