Pozvánka na pracovní jednání TECHSPORTU

 ZO Techsport Boleradice

 
Vážení,
 
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní jednání ohledně našeho záměru vybudovat
 
PAMÁTNÍK VILÉMA MRŠTÍKA V HELENČINĚ ÚDOLÍ
 
Jednání se uskuteční v úterý 27. listopadu 2012 v 15.00 hod. v zasedací místnosti městyse Boleradice.
Na něm budeme informovat o naší dosavadní přípravě budování památníku a možnostech  spolupráce institucí i jednotlivců. V příštím roce ke 150. výročí narození Viléma Mrštíka  (14.5.), chceme „položit základní kámen“ k tomuto památníku. Proto bychom uvítali Vaši podporu naší iniciativě v jakékoliv podobě. Konkrétní formu bude možné dohodnout na tomto jednání, také se vyjádřit k tomuto záměru, sdělit možnosti a připomínky (nejlépe v písemné podobě) do 26.11.2012, aby je bylo možné brát na zřetel a zahrnout do plánu konečné podoby památníku.
 
Očekáváme, že jako na každou novou věc, tedy i tuto, se budou postoje polarizovat, proto za každé kladné či záporné stanovisko budeme vděčni.
Těšíme se na Vaši účast i spolupráci a předem za ně děkujeme.
 
 
 
Jaroslav Procházka        Jan Horák
předseda ZO                                       člen výboru a iniciátor
 
 
 
Naše kontaktní spojení: ZO Techsport  Boleradice, 691 12
tel.: 777 888 985,  606 210 515
email: zajic.jiri@email.cz