Co plánuje TECHSPORT v roce 2013

            Předně se snažíme dokončit akci „studánka za mlýnem“.  Na protější strany vozovky jsme umístili odpočívadlo a informační tabuli  s popisem místa i jeho významu. Místo bývalé studánky bude připomínat jen imitace bývalých „okovů se stříškou“.  Mimo to bude instalován další panel s mapou podrobně seznamující turisty se zajímavostmi našeho městyse.

            Další sonda na bývalém hradě byla značně  delší a také hlubší. Ve třech metrech dosáhla spodní část hradního příkopu. K našemu překvapení se objevil další příkop nezvyklého tvaru. Po zajištění sondy se ukázalo mohutné opevněním ve „ vší parádě“. To zaskočilo samé archeology a vyvolalo mnohé otázky, domněnky i spekulace – proč takové opevnění, kdo si je mohl dovolit, čemu sloužily? K hledání odpovědi a vnesení trochu jasnosti lze docílit dalším pokračováním průzkumu. V případě, že se získají   finanční prostředky  je možno pokračovat na jaře příštího roku. Archeolog doktor Unger musel kapitulovat,  nejprve se domníval, že postačí jedna sonda a bude jasno. Nyní tuší možné překvapení. Pokud by někdo chtěl  z podnikatelů, živnostníků a nebo občanů tuto akci finančně podpořit může se obrátit  na organizaci Techsport.

Ke  zklamání mnohých se žádný poklad nenašel, stejně tak nějaké cennosti. Musel by se stát zázrak. Průzkum otevřel  setinu celé rozlehlé plochy, a potom, to hodnotné si odnesli dobyvatelé hradu, tedy ti, co jej pobořili. Něco malinko mohli paběrkovat naši předkové co dolovali stavební  materiál při stavbě svých domů. Může se stát, že při bourání starých domů, zdí a sklepů se mohou nějaké opracované zbytky nalézt. A navíc, celá plocha byla     nesčetněkrát prokopaná a rozoraná  nájemci při oddělávání pronajatých políček. Nejde tedy o nalezení nějakých předmětů, ale poněkud více poznat počátky a význam našeho hradu, pokusit se poodhalit  jeho tajemství.

            Třetí naše aktivita se rozbíhá v konkrétních krocích na vybudování Památníku  Viléma Mrštíka  v Helenčině údolí. Jeho umístění plánujeme na katastrálním území naší obce,  poblíž komunikace   směrem na Diváky. Máme již představu co všechno uděláme  proto, aby bylo možné na jaře příštího roku budování památníku zahájit. Mělo by to být v květnu, protože 14.5. uplyne 150 let od narození Viléma Mrštíka. V tomto roce se uskuteční pracovní jednání zaměřené na získání možných spolupracovníků a příznivců, zjištění možností a stanovení postupu prací. Ke květnovému datu bude nutné provést terénní úpravy prostoru, instalovat základní vybavení a zorganizovat veřejné zahájení s určitým programem. Aby se to zvládlo uvítali bychom ochotné pomocníky. Bude to dílo prospěšné pro Boleradice, a proto se do něho zapojte.

Výbor Techsportu