Vzpomínka na veterány

 

Vzpomínka na veterány
V pátek 9.11.2012 v 11.00 hod. jsme si společně s učiteli a žáky naší základní školy a občany připomněli významný den – Den válečných veteránů. Po úvodu pana starosty vzpomenul význam Dne veteránů v krátkém proslovu zástupce krajského sdružení válečných veteránů. Při této příležitosti byla slavnostně odhalena deska u „Lípy pro veterány“. Poté jsme se přesunuli k památníku obětem první světové války, kde starosta a zástupce krajského sdružení válečných veteránů vzdali poctu všem veteránům položením kytic a zapálením tří svící (jedna pro veterány první světové války, druhá pro veterány druhé světové války a odboje a třetí pro novodobé veterány). Učitelé s dětmi připravili pěkný doprovodný program, za kterým jim děkujeme. VČeské republice byl 11. listopad ustanoven Dnem válečných veteránů až v roce 2001, ale i přesto jsem přesvědčen, že si své místo v našem životě najde a je potřebné si tyto události připomínat.
         Za Radu městyse Drahomír Hausner