Den stromů

V sobotu 20. října jsme na pozemku bývalé obecní spalovny v Randlích vysázeli 18 nových stromů a vytvořili tím slušný základ pro budoucí lesopark. Jedná se sice jen o malý příspěvek ke Dni stromů, ale myslím si, že je důležitý do budoucna pro nás všechny, protože jsem přesvědčen o tom, že v podobných akcích se má pokračovat. Pravdou zůstává, že se sešlo pouze pár „nadšenců“, ale práce nám šla od ruky a dílo je hotovo.  Ještě zbývá doinstalovat ochranu proti okusu zvěří. Samozřejmě tímto práce nekončí, v dalším období bude nutné stromy a plochu pravidelně udržovat a ošetřovat a to nejen v nové výsadbě. Chtěl bych tímto poděkovat našim občanům, kteří nám darovali několik stromů pro výsadbu. Věřím, že v budoucnu nás bude na podobné aktivity více a prokážeme tak svůj vztah nejen k akcím pořádaným v naší  obci, ale i k přírodě samotné.

Za Radu městyse Drahomír Hausner