Ženy mají převahu jen ve třech obcích

BŘECLAVSKO (ema) – O poměrné zastoupení žen v politice se snaží mnohé genderové aktivistky už delší dobu, ale zatím marně. Jejich snahy se míjejí účinkem. A to nejen v celostátní politice, ale i v té regionální a komunální. Krajské zastupitelstvo má 65 členů, z čehož je 54 mužů a pouhých 11 žen, což je necelých 17%. V krajské radě je zastoupení 10:1. Na okrese se ale dají najít obce, i když jich není mnoho, kde by si dámy mohly říct, že mají, alespoň v obecním zastupitelstvu, převahu. V Hruškách je z 15 zastupitelů osm žen, v Dobrém Poli jsou v sedmičlenném zastupitelstvu čtyři ženy a stejně je tomu i v Horních Věstonicích. Těsně k 50% zastoupení (o jeden hlas) se blíží ženy v Drnholci, Hlohovci, Kašnici, Bulharech a Klentnici. Naopak jsou i takové, kde voliči ženy mezi chlapy prostě nepustili. Ani jednu ženu nenajdete v patnáctičlenném zastupitelstvu Boleradic, v sedmičlenném zastupitelstvu Horních Bojanovic a v devítičlenném zastupitelstvu Staroviček.
A na závěr ještě tabulka, která ukazuje, jaký je poměr žen a mužů všech městských zastupitelstvech na Břeclavsku.
                            celkem  muži   ženy
Břeclav                  27          20      7      (rada 6:3)
Mikulov                 25           21      4       (rada 6:1)
Hustopeče           21          17      4       (rada 7:0)
Valtice                   15          12      3       (rada 3:2)
Podivín                 15           13      2       (rada 4:1)
Klobouky              15           13     2        (rada 4:1)
Lanžhot                21           16     5        (rada 7:0)
Vel. Pavlovice      17           14     3        (rada 4:1)
Vel. Bílovice         15           10     5        (rada 3:2)

 

Břeclavsko 10.10.2012