ONDRÁŠ zabodoval v Boleradicích

"Z kraje do kraje", tak se jmenovalo večerní vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš Ministerstva obrany České republiky v rámci projektu "Vlčí máky válečným veteránům", které bylo k vidění v našem obecním sále.

Členové VUS Odráš předvedli více jak sedmdesátiminutové strhující vystoupení s tanci, zpěvem a hudbou z některých oblastí Evropy. Jednotlivá vystoupení odměňovalo publikum bouřlivým potleskem. Umělci předvedeným výkonem prezentovali svoji profesionalitu a nadšení a dokázali diváky v sále nadchnout svým vystoupením. Bystrému očku diváka určitě neunikla ani skupina starších mužů a žen sedících v hledišti sálu. Byli to váleční veteráni, kteří bojovali za naši svobodu v druhé světové válce. Před koncertem byli váleční veteráni z Břeclavska na návštěvě v Morkůvkách, kde zhlédli novou expozici v muzeu Gen. Peřiny. Poté se veteráni přesunuli do Boleradic, kde je přijal starosta pan Bohuslav Barek a místopředseda krajského sdružení válečných veteránů pan Drahomír Hausner. Po přivítání hostů panem starostou byl promítnut film „Jak se žije pod Nedánovem“. Poté pan Hausner seznámil veterány s aktuálními misemi AČR v zahraničí. V následné besedě, která proběhla ve velmi přátelské atmosféře, se vzpomínalo na doby válečné a řada dotazů směřovala k současnému životu nejen v naší obci. V závěru se zástupcům radnice dostalo poděkování od veteránů za vřelé přijetí a mohu říci, že se jim u nás moc líbilo. V průběhu vystoupení se uskutečnila i dobrovolná sbírka, kdy získané finanční prostředky budou použity na dovybavení domovů pro válečné veterány. Všem přispěvatelům děkujeme.

A abych nezapomněl, dopoledne pro naše nejmenší a děti ze širokého okolí přednesl Ondráš velmi pěkné vystoupení "Zatoulané pohádky", které se dětem velmi líbilo.

Dovolte mi, abych všem těm, kteří se o přípravu a průběh vystoupení zasloužili, touto cestou poděkoval.

Za Radu městyse Drahomír HAUSNER