Vycházka do Hájků

Za rybníkem v Hájkách je takový malý prales. Nepřístupný terén s hlubokými erozivními zářezy v půdě a klikatými roklinami je úplným bludištěm. Vysoké akácie s řídkýmu korunami umožňují prostoupení slunečních paprsků i do nižších pater a tak vznikl hustý a neprostupný podrost, který navíc v podobě různých lián a popínavých rostlin šplhá výše do korun stromů. Celá lokalita je pro svoji těžkou dostupnost útočištěm nejrznější zvěře, ptáků a plazů. V dutinách vydlabaných ve stěnách měkkého pískovce našli útočiště ptáci, na kamenech v bývalém lomu se vyhřívaly ještěrky a na některých stromech bylo vidět použití od černé zvěře. Do pralesa se dostanete jen ztěží, popadané stromy a větve, bujná vegetace, husté křoví a hluboké kaňony tvoří přirozenou ochranu tohoto území.

jj