Domovince Panny Marie

Domovinka Panny Marie v Němčičkách rozšiřuje služby o dovoz klientů do zařízení.
Domovinka se nachází v nedaleké obci Němčičky. Je určena k dennímu pobytu pro seniory a
zdravotně postižené. Klienti navštěvují Domovinku Panny Marie v době, kdy nechtějí zůstat sami
doma, nebo jim to neumožňuje zdravotní stav. Péče o starého nebo nemocného člověka je náročná
po fyzické i psychické stránce a proto zde nachází pomoc i pečující osoby, kterým pomáháme v péči o
jejich blízkého v době, kdy potřebují odpočinek, vyřídit osobní záležitosti nebo chodit do zaměstnání.
Zařízení navštěvují i senioři z blízkého okolí. Zjistili jsme však, že mnoho rodin má problém s dopravou
svého příbuzného do Domovinky.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit nabízené služby o odvoz z okolních obcí do zařízení.
Kapacita Domovinky je 15 osob. Z toho je možné využít 8 lůžek k odpolednímu odpočinku. Provozní
doba je od pondělí do pátku od 7:00 – 17:30. Senioři zde tráví čas pod dohledem odborného
personálu, který jim zajišťuje komplexní péči v zařízení. Pomáháme s osobní hygienou, po celou dobu
pobytu je zajištěna stravu a velmi oblíbený je i aktivizační program, kterým si klienti procvičují svalové
partie. Snažíme se podporovat u seniorů rozvoj jemné motoriky formou lepení, stříhání, šití a pletení.
Máme zde k dispozici pro klienty knihy, denní tisk, mohou sledovat TV, hrát společenské hry nebo jít
s pečovatelkou na vycházku. Okolí domovinky je klidné a velmi krásné.
Cena za poskytované úkony je 120 Kč/hod. dle skutečně spotřebovaného času. Např.: pokud u nás
bude klient od 8:00 do 15:00, stráví zde 7 hodin. Z těchto 7 hodin však skutečně spotřebuje jen 3
hodiny, u kterých bude potřebovat asistenci pečovatelky (př. při hygieně, přípravě jídla, aktivizaci). Za
den tedy zaplatí 360 Kč včetně dopravy do zařízení.
Pro více informací se můžete obrátit na vedoucí zařízení Ivana Hoferová 603 291 383.
www.breclav.charita.cz