ZŠ a MŠ Boleradice obhájila titul Ekoškola

Mezinárodní projekt Ekoškola má ve světě velkou prestiž a také na našich školách se stává účinným prostředkem, jak zapojit celý kolektiv školy do péče o životní prostředí. Školy, které titul získají, jej musí po dvou letech obhájit a dále se aktivně podílet na udržení cesty, kterou vykročily. Je to úkol zejména žáků a dalších členů Ekotýmu.

V boleradické škole proběhl v květnu audit, který měl za úkol ověřit, jestli si škola zaslouží titul obhájit. Byli jsme napjatí až do 11. 6. Ten den paní ředitelka dostala zprávu o úspěšné obhajobě. Škola dostala zároveň pozvání na setkání Ekoškol do Prahy. Učitelé vybrali pět žáků, kteří v Praze prezentovali činnost naší školy.
Výlet začal brzkým ranním vstáváním, už před půl devátou jsme procházeli Prahou a prohlíželi národní památky. Konec naší procházky byl v budově Právnické fakulty, zde se sešli zástupci ze 30 Ekoškol z celé ČR. Dopoledne se konaly tvořivé dílny – Ekohry, Výměna zkušeností, Koučink, Setkání ředitelů. Po obědě jsme prezentovali činnost naší školy – měli jsme nachystané obrázky z akcí školy, aktivit a zájmových kroužků i kroniku Ekoškoly. Posledním odpoledním bodem programu bylo předávání titulů Ekoškola všem školám, které jej obhájily. A nám se to podařilo také! Dostali jsme certifikát na ručním papíře, vlajku, zprávu z auditu a mnoho pěkných a praktických dárků, které můžeme využít ve škole. Z tohoto setkání si odnášíme hrdost na to, že se nám daří zařadit se mezi stovku škol, které se aktivně starají o svět kolem sebe.

ME