Pouť

Římskokatolická farnost Klobouky u Brna si vás dovoluje pozvat v den slavnosti Nejsvětější Trojice na tradiční

POUŤ KE KAPLI SV. BARBORY

v neděli 3. 6. 2012

po 10. hodině průvodem od kostela sv. Vavřince

10:30 mše sv. v kapli sv. Barbory

 

celebruje hustopečský děkan P. Pavel Kafka

 

Odpoledne v 15 hod. vás zveme do kaple na duchovní pořad hudby a slova

z díla Antonína Dvořáka Pozdvihuji oči k horám

účinkují: Jan Kačer (mluvené slovo), Martin Doležel (zpěv), Jarmila Babáčková (klavírní doprovod)