Proč jsem odstoupil…

Přeji pěkný den všem čtenářům našich stránek. Vzhledem k tomu, že se v Boleradicích množí různé „zaručené zprávy“ o mém odchodu z funkce starosty Boleradic, a pro vaši objektivní informovanost vám tímto sděluji, že na základě dohovoru a žádosti mého předchozího zaměstnavatele jsem dnem 2.4.2012 odstoupil na vlastní žádost z funkce starosty. Veškerou agendu jsem řádně předal v souladu se zákonem o obcích místostarostovi panu Ladislavu Horákovi, který zastupuje starostu do zvolení nového starosty, a nastoupil jsem do svého původního zaměstnání. Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat pracovníkům úřadu, radním, zastupitelům a samozřejmě všem spoluobčanům, kteří mi pomáhali při dalším rozvoji naší obce. Náměty a podněty, které jsem nestihl dokončit, jsem postoupil k dalšímu řešení prostřednictvím místostarosty budoucímu starostovi. Přeji všem stálé zdraví a děkuji za spolupráci a pochopení.

S pozdravem Drahomír Hausner