Opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu

Na základě vyhodnocení dopravní situace v obci a žádosti občanů byla po projednání a schválení na příslušných úřadech provedena instalace zpomalovacího prahu v ulici Pastýřská (zpomalovací práh je uměle zvýšené místo na vozovce pozemní komunikace, jehož cílem je donutit řidiče silničních vozidel k pomalé jízdě). Zpomalovací prahy se používají v kombinaci s dopravními značkami omezujícími rychlost. Dále proběhlo osazení dopravních značek omezujících rychlost jízdy na 30 km/hod. v ulici Kloboucká. Během příštího týdne bude provedeno dokončení osazení dopravního značení a zrcadla na křižovatce „U andělíčka“.
 
D.H.