Jarní vypalování trávy a rizika s tím spojená – doplnění

Tak jako každým rokem i letos s nástupem teplého počasí se předpokládá zvýšení rizika požárů při vypalování trávy. Jarní počasí láká řadu spoluobčanů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody na okolních porostech ale i budovách.  Proto by se měla dodržovat základní pravidla a omezení, např. pálení většího množství suché trávy předem ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru a tím předejít zbytečným výjezdům hasičů.

Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Mnozí spoluobčané si ani neuvědomují, že svým chováním porušují hned několik zákonů najednou, protože vypalování suché trávy a porostů v České republice je zakázáno Zákonem o ochraně přírody a krajiny, Zákonem o požární ochraně a Zákonem o ochraně ovzduší. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun.

Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen ke svým sousedům ale také k tisícům živých organismů, pro které může být kousek trávníku domovem.

Telefonický kontakt pro ohlášení požáru:

Hasiči

150

Centrum tísňového volání

112

Úřad městyse

725 085 479

 

Drahomír Hausner, starosta

pozn.: Netrvalo ani několik hodin a i u nás v Boleradicích vznikl požár v důsledku pálení klestí, který se  poměrně rychle šířil. Ale díky včasnému zásahu hasičských jednotek z Horních Bojanovic, Velkých Pavlovic, Hustopečí, Klobouk a Boleradic byl oheň velmi rychle uhašen a nenapáchal žádnou velkou škodu. Viz. foto.