Výstava Malujeme barvami země

Ve výstavní místnosti divadla je instalována výstava výtvarných prací žáků a studentů základních a středních škol v rámci českorakouského projektu Malujeme barvami země. Instalace je součástí putovní výstavy po jihomoravských městech a vesnicích. V našem divadle bude do konce dubna a přístupna je veřejnosti vždy během divadelních představení a akcí pořádaných v orlovně.

V rámci společného projektu pracují děti a mládež s hlínou (s barvami Země), učí se tak uměleckým přístupem vědomému a zodpovědnému zacházení s půdou a poznávají její význam v mnoha aspektech života. Cílem  projektu bylo zaujmout děti nejen pro umělecké a výtvarné tvoření, ale také pro stuium dávné historie, především období Velké Moravy.

Půda je materiálem, po kterém chodíme, na kterém stavíme domy a silnice, v půdě rostou rostliny, půda zadržuje vodu, filtruje ji a dělá ji pro člověka pitnou. Z půdy, která je nositelem archeologických informací a kultury, můžeme vyčíst přírodní a kulturní historické proměny; na jižní Moravě a v Dolním Rakousku je půda nositelem památek období společné historie. 

Soutěže se na české straně zúčastnilo celkem 16 škol, které soutěžily s 80 pracemi ve dvou kategoriích. Výběr nejlepších prací výtvarné soutěže připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně.

jj