Dětský maškarní karneval

 OS Nedánov pořádá 11.3.2012 v 15:00 v sále ÚM Boleradice pro děti "Maškarní karneval". S programem vystoupí divadlo Koráb.

Zveme všechny děti i s rodiči.