BOLERADICE – Územní plán

OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU

A.TEXTOVÁ ČÁST ÚP  (PDF 970kB) 
B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP
  I.1 
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ  (PDF 1 660kB) 
  I.2 
HLAVNÍ VÝKRES  (PDF 2 740kB) 
  I.3 
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ  (PDF 2 140kB) 

OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP  (PDF 1 300kB) 
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP
  II.1 
KOORDINAČNÍ VÝKRES  (PDF 5 350kB) 
  II.2a 
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Vodní hospodářství  (PDF 1 930kB) 
  II.2b 
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Energetika, spoje  (PDF 1 420kB) 
  II.3 
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU  (PDF 2 200kB) 
  II.4 
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  (PDF 1 680kB) 

Oznámení o vydání územního plánu Boleradice  (PDF 200kB)