Zápis do 1.třídy

V pátek 27. ledna v 15 hodin se dostavilo 7 rodičů se svými dětmi. Všem dětem se zdařilo projít úkoly, které jim dávaly pohádkové postavy – dědeček, babička a Budulínek.  Vyzkoušely se, zda se umí orientovat v prostoru, na svém těle, jak se jim daří pohybové úkoly, co už zvládnou spočítat i přečíst. Po dobu zápisu učitelé sledovali výslovnost dětí, jejich zručnost a zejména osobní návyky a připravenost ke školní docházce. Zapsáni byli všichni budoucí prvňáčci. 

Mgr. Milena Plocková