Oznámení o nálezu jízdního kola

 

Město Hustopeče v souladu se zákonem 359/2005 Sb., kterým se mění zákon  č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán k přijetí nalezené věci – motorového vozidla od nálezce (dle ust. § 135 odst. 1 občanského zákoníku)oznamuje,že mu bylo dne 01.02.2012 předáno vybavené  pánské jízdní kolo červené barvy, zn.SUPERIOR , 3 x cyklistická brašna s příslušenstvím ke kolu, měřič rychlosti, číslo ME-9718840, dvě modré vlaječky z nichž jedna je z nápisem „Boleradice“. Kolo bylo nalezeno v Hustopečích na ul. Kollárova 18.
 
Město Hustopeče  vyzývá  vlastníka výše uvedeného jízdního kola, aby se přihlásili do  6 měsíců ode dne zveřejnění tohoto  oznámení na Městském úřadě Hustopeče, odboru kancelář tajemníka, kde mohou nárokovat navrácení věci, která je jejich majetkem.
 
Dle vybavení kola a přiložených vlaječek, je možné, že vlastníkem nalezeného kola  je občanem Městyse Boleradice. Z tohoto důvodu  si Vás po předešlé tel.domluvě dovolujeme požádat o zveřejnění shora uvedených informací