Zápis do 1. ročníku Základní školy Boleradice

 Vážení rodiče,

srdečně zveme Vás i Vaše dítě k zápisu do Tvořivé školy Boleradice. Zápis se odehrává za přítomnosti rodičů a pedagogů školy formou pohádkového povídání, přemýšlení, recitace, malování a celkového prověřování školní zralosti dítěte. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz.
Proč si zvolit naši školu?
• Škola motivuje žáky k učení, tvořivé práci, navrací do školy „zdravý selský rozum“
• Škola je pozitivní vůči žákům i rodičům, dbá na prevenci a spolupráci mezi žáky, podporuje samostatnost a sebejistotu
• Škola nabízí žákům vzdělávání moderními technologiemi, rozšířené jazykové vzdělávání, dramatickou výchovu a zdůrazňuje mezipředmětové vztahy
• Škola dbá o zdravý vývoj žáků, pěstuje pohyb, otužilost, kamarádství, pohodu a hodnocení bez stresů
• Škola pořádá každý rok lyžařské výcviky, plavání a pravidelné školy v přírodě. Součástí výuky jsou kulturní akce pro žáky, podporujeme místní národopisné tradice
• Škola je zaměřena na přírodovědné učivo, má krásnou školní zahradu s učebnami, kvalitní vzdělávací materiály a využívá k výuce okolí školy
• Škola je moderní jak vybavením, tak myšlením a širokou nabídkou volnočasových aktivit žákům. Zapojujeme se do lokálních i mezinárodních projektů, získali jsme titul Ekoškola a Otevřená škola
• V naší škole se žáci nenudí, baví je a umožňuje každému takový vývoj, jakého je schopen. Výsledky vzdělávání žáků jsou výborné.
• Škola přistupuje k dítěti jako k respektované bytosti, které pomáhá na cestě životem

 

Zápis do 1. ročníku Základní školy Boleradice

27. 1. 2012 v 15.hodin