Podomní prodej energií: Kde bývá problém?

Seznam nejčastějších „háčků“ a triků, které na vás při jednání s podomním prodejcem energií mohou číhat:

  • Pokud jde o cenu, pamatujte: Mezi energetickými společnostmi panuje konkurence a někdy se může stát, že některé z nich „opticky“ zvyšují úspory v nákladech. Na účtech, v obvyklém obchodním styku i v běžné mluvě se nejčastěji uvádějí ceny za kilowatthodinu (kWh). Pokud vám někdo nabízí ceny za megawatthodinu (tedy jednotku 1000x větší), čísla vypadají lépe. Skutečný rozdíl v ceně je však zanedbatelný.
  • Častým trikem je nadhodnocení spotřeby. Běžná domácnost například spotřebuje za rok 3 000–5 000 kWh elektřiny. Prodejce vypočítává očekávanou úsporu z nerealistických čísel.
  • Může dojít i k situaci, kdy prodejce skutečně nabízí mimořádně výhodnou cenu elektřiny, nenápadně však přiúčtuje „aktivační poplatek,“ „administrativní náklady,“ případně účtuje vysoké ceny za služby, které seriózní dodavatel poskytuje zdarma.
  • Platí cena skutečně pro celé období? Můžete uzavřít smlouvu na 3 roky, výhodné ceny ale třeba platí jen první rok.
  • Mohou vás čekat různé mimořádné poplatky: Vysoké přirážky za pozdní platby, smluvní pokuty, poplatek za odstoupení… Pokud dodavatel zvýší cenu nebo změní podmínky, můžete odstoupit bezplatně. Jiné poplatky ale zákon nezakazuje.

Nepoctiví obchodníci většinou neposkytují svým zákazníkům příliš komfortní zázemí a zákaznický servis běžný u jiných dodavatelů.

Kolik máte času na odstoupení?
Jenže nevýhodnou smlouvu už jste uzavřeli a později jste si to rozmysleli. Co teď? Zákon na takové situace pamatuje a dává na odstoupení různé lhůty:

  • Pokud je smlouva uzavřena mimo provozovnu (tedy typicky s podomním prodejcem), můžete bez udání důvodu odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy.
  • Pokud je smlouva uzavřena mimo provozovnu a ještě ze smlouvy nebylo plněno (tedy stále odebíráte elektřinu či plyn od původního dodavatele), máte na odstoupení 1 měsíc.
  • O tomto právu na odstoupení musíte být písemně informováni. Pokud informováni nejste, pak máte na odstoupení celý 1 rok.

Výše uvedená 3 pravidla jsou upravena v § 57 občanského zákoníku a platí (až na drobné výjimky) pro jakýkoliv domovní prodej, tedy např. i prodej nádobí apod. Ovšem pozor! Pokud jste obchodníka sami pozvali, právo na snadné odstoupení nemáte.

Podle www.cenyenergie.cz

připravil jj