Pozor na změnu v placení daně z nemovitostí

Digitalizace katastrálních map přinesla změnu v placení daně z nemovitostí. V zákoně sice tuto novinku najdeme už od začátku roku 2005, teprve letos začíná být aktuální i pro poplatníky v Boleradicích, kde již byla dokončena digitalizace.

Daň z nemovitosti zásadně platí její vlastník. Výjimečně ji platí nájemce, a to ve třech případech stanovených zákonem. Nejdůležitější z nich se týká pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí „zjednodušeným způsobem". Při digitalizaci katastrálních map se tato zjednodušená evidence odstraňuje. Povinnost podat daňové přiznání se tedy týká jen těch zemědělských a lesních pozemků, které byly dosud evidovány v katastru zjednodušeným způsobem. Nikoliv tedy stavebních pozemků nebo dokonce domů či bytů.

Daň z nemovitosti musí po digitalizaci platit vlastník pozemků, nikoliv nájemce jako dříve. Je tedy nutné dohodnout se s nájemcem o změně nájemních smluv a upravit je v tomto smyslu.

Pozor také na pokutu za pozdní podání přiznání. Termín podání je nejdpozději do 31. ledna na Finančním úřadě v Hustopečích a od tohoto data pokutu dostane každý opozdilec, pokud měl povinnost podat přiznání. Pokuta činí 0,05 procenta z daňové povinnosti za každý den prodlení, minimálně však 500 korun. Málo známá je skutečnost, že tato pokuta se začíná počítat až při zpoždění delším než pět pracovních dnů.

Jiří Janda

 

Užitečné informace a odkazy najdete na www.mesec.cz 

Finanční úřad v Hustopečích
Číslo finančního úřadu: 299
Adresa: Nádražní 35, 693 01 HUSTOPEČE

Úřední hodiny podatelny
pondělí, středa 08,00 – 17,00
úterý, čtvrtek, pátek 08,00 – 13,30

Úřední hodiny pokladny
pondělí, středa 08,00 – 11,00 11,30 – 17,00

E-mail: podatelna@hus.br.ds.mfcr.cz
Telefon 519 404 311
Fax 519 404 398

Číslo účtu u ČNB: 27622651/0710