Sběrné místo

 

Systém shromažďování a třídění odpadu v roce 2023

• Sběrné místo domovního odpadu v prostoru areálu bývalého ZD bude v provozu:

sobota (liché týdny) v době:  od 14.00 – do 16.00 hod (dle kalendáře svozu odpadu na daný rok )

Místa kde najdete kontejnery:

Na Stání: 2x modrý, 2x žlutý, 1x bílý – bílé sklo, 1x zelený – barevné sklo
Jednota COOP: 2x modrý, 2x žlutý, 1x bílý – bílé sklo, 1x zelený – barevné sklo, 1x textil
Pekelná u garáží: 2x modrý, 2x žlutý, 1x bílý – bílé sklo, 1x zelený – barevné sklo

Jak správně třídit odpad v naší obci:

• Papír – modrý kontejner      obr. kontejner 2

  obr.třídění

Ano
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku.
Ne
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

• Nápojové kartony – pytlový sběr    obr. kontejner 3

Obr. značení tříd 2

Ano
Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Ne
Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

• PET Lahve a plasty – žlutého kontejneru    obr. kontejner 4

Obr. značení tříd 3

Ano
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kýble, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Ne
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

• Sklo barevné – zelený kontejner    obr. kontejner 5

Obr. značení tříd 4

Ano
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Ne
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

• Sklo čiré – bílý kontejner

Obr. značení tříd 5

Ano
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Ne
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

• Textil    obr. kontejner 7

Ano
Do kontejneru patří použitý a nepotřebný textil jako ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy, párovaná obuv. Vše je nejlépe zabalené do igelitového pytle.
NE
Do kontejneru nepatří koberce, matrace, molitan, znečištěné a mokré textilie.

 

Ostatní tříděný odpad:

Drobná elektronika – sběrný E-box (zádveří budovy radnice)
Tonery – sběrný box (zádveří budovy radnice)
Úsporné žárovky – sběrný box (zádveří budovy radnice) + sběrný dvůr
Klasické žárovky, zářivky – sběrný dvůr
Olej z domácností, pneumatiky – sběrný dvůr
TV, PC, ostatní bílá technika – sběrný dvůr, elektro domek
Nebezpečný odpad sběrný dvůr – po výzvě (min. 1x ročně)

Svoz odpadu:

SVOZ POPELNIC PROBÍHÁ KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK (svozovou firmou).

PET LAHVE, PAPÍR, TETRA PACK, PLECHOVKY, HLINÍK, (pytle) je prováděn každou lichou středu v dopoledních hodinách od 08.00 – do 12.00hod , naplněné a zavázané pytle vyneste před nemovitosti do 08.00 hod.

 

Štěpkování:

Svoz větví a drobného dřevního materiálu pro štěpkování je prováděno každou sudou středu v odpoledních hodinách od 12.00 – 14.00hod.

Štěpkování je možné provádět i mimo stanovenou dobu a v místě dohodnutém s žadatelem po předchozí domluvě s vedoucím technického úseku (Tel.: +420 725 085 478)

 

 

Kalendář svozu odpadu naleznete níže jako obrázek. Můžete si ho také stáhnout ve formátu pdf. a vytisknout si jej.