Úspěchy ZUŠ Klobouky u Brna

Čtyři ruce na klávesách

V pátek a sobotu 18. a 19. listopadu se žáci klavírního oddělení ZUŠ Klobouky u Brna zúčastnili mezinárodní klavírní soutěže ve čtyřruční hře a hře na dva klavíry "Čtyři ruce na klávesách" v Karlových Varech. Školu reprezentovalo celkem 11 dvojic různých věkových kategorií.
V pátek  proběhlo národní – české kolo, o den později pak kolo mezinárodní v Hofu a Selbu (SRN), kde soutěžili žáci z ČR a Německa. Do mezinárodního kola odborná porota vybrala z naší školy tři dvojice. Soutěž "Čtyři ruce na klávesách" byla založena v roce 2002 z iniciativy ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary ve spolupráci s Hudební školou v Hofu/SRN. Soutěž má velmi vysokou úroveň, a již samotná účast na ní se dá považovat za úspěch. Všem soutěžícím náleží velká gratulace k získaným oceněním s přáním dalších podobných úspěchů. Pod těmito úspěchy žáků ze ZUŠ v Kloboukách se podepsaly jejich učitelky, Mgr. Armine Stepanyan, Bc. Lenka Koudelková a Jarmila Babáčková DiS. Právě jim patří největší poděkování za jejich poctivou pedagogicko uměleckou činnost.

České kolo 18. listopadu 2011 ZŠ a ZUŠ Šmeralova v Karlových Varech
Kategorie I:
Adéla Mottlová (ZUŠ Brno), Anna Malinková 1. místo s postupem
Kamila Jakubčíková, Kamila Urbánková 2. místo
Aneta Horáková, Karolína Holásková 2. místo

Kategorie II:
Pavlína Krmelová, Marie Hejlová 3. místo
Karolína Hynštová, Martin Pleyer Čestné uznání

Kategorie III:
Barbora Komosná, Nikol Dostálová 1. místo s postupem
Anna Suchánková, Tereza Mikelová 3. místo

Kategorie IV:
Ráchel Kalvachová, Barbora Komosná 1. místo s postupem

Mezinárodní kolo a finále soutěže 19. listopadu 2011 v Hofu a Selbu (SRN)

Adéla Mottlová (ZUŠ Brno), Anna Malinková 1. místo
Barbora Komosná, Nikol Dostálová 1. místo
Ráchel Kalvachová, Barbora Komosná 2. místo

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů v Budapešti

Ve dnech 25. – 29. 10. 2011 se v Budapešti konala mezinárodní soutěž mladých klavíristů. Účelem tohoto klání je propojení různých evropských klavírních škol, výměna zkušeností mezi pedagogy a studenty, zvýšení jejich profesionální úrovně a podpora mladých talentů. V sólových kategoriích ZUŠ v Kloboukách reprezentovaly Barbora Komosná z Krumvíře a Aneta Horáková z Klobouk. V soutěži klavírních duet dvojice Adéla Mottlová z Brna a Anna Malinková z Morkůvek, dále Ráchel Kalvachová z Morkůvek a Barbora Komosná a ta soutěžila ještě společně s Nikol Dostálovou z Morkůvek v jiné věkové kategorii. Ve velmi silné konkurencí mladých klavíristů z Ruska, Rakouska, Belgie, Kazachstánu, Ukrajiny, Slovenska, České republiky a dalších zemí, projevily žákyně z Kloboucké ZUŠky velkou odhodlanost a předvedly mimořádné výkony, které byly po zásluze oceněny:

III. kategorie (do 11 let): Aneta Horáková (10 let) – 2. místo
IV. kategorie (do 15 let): Barbora Komosná (13 let) – 3. místo

I. kategorie (do 12 let): Adéla Mottlová (9 let)
Anna Malinková (10 let) – 1. místo
II. kategorie (do 14 let): Barbora Komosná (13 let)
Nikol Dostálová (13 let) – 2. místo
III. kategorie(do 16let): Ráchel Kalvachová (16 let)
Barbora Komosná (13 let) – 1. místo

Pedagogem všech soutěžících je paní Mgr. Armine Stepanyan, která získala od poroty soutěže diplom za mimořádnou přípravu žáků. Všem zúčastněným je třeba vyslovit blahopřání k umístění a zároveň poděkování za vzornou reprezentaci ZUŠ v Kloboukách u Brna.

Jindřich Demela
ředitel ZUŠ Klobouky u Brna