Šťastné a požehnané vánoční svátky

 Vánoční dům

Večer v tom domě s dveřmi dokořán
všechen lid najde domov, vím.
To místo, starší, nežli Ráj
je nebetyčnější, než Řím.
Tam dráha hvězdy nalezla svůj cíl,
děj zhola nemožný se vyplnil,
tam, kde Bůh bezdomovcem byl,
jsme všichni doma – s Ním.

Gilbert Keith Chesterton