Vánoční koncert – Trio od sv. Jakuba

Vážení občané, dovolte mi, abych vás jménem zaměstnanců školy, žáků a příznivců školy pozvala na vánoční koncert s koledami a vánočními skladbami.
Koncert proběhne v pátek 16. 12. 2011 od 10.00 v budově divadla v Boleradicích. Zahrát přijede Trio od sv. Jakuba – dvacet let fungující seskupení profesionálních muzikantů, absolventů JAMU a FAMU. Hudebníci budou hrát skladby, srozumitelné pro děti a snad se jim podaří zapojit návštěvníky do vystoupení. V předsálí bude připraveno občerstvení a také stánky s výrobky žáků.
Těšíme se na pěkně prožité předvánoční chvíle, krásný zážitek a děkujeme za příspěvek na tuto akci Hostinci U pážat v Boleradicích. Využijte i vy této ojedinělé nabídky.

Vstupné je dobrovolné.
Milena Plocková

 

Další podrobnosti najdete na letáku