Slavnostní vítání občánků

V neděli 27. listopadu 2011 se v obřadní síni úřadu městyse uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků Boleradic do života, kteří se narodili v roce 2011. Vítání se zúčastnili Anežka Zemánková, Sabina Reiterová, Thea Simpetru, Matěj Koráb a Samuel Puček. Starosta ve svém vystoupení přivítal děti a jejich rodiče, popřál jim mnoho šťastných a radostných chvil v životě a předal drobné upomínkové předměty věnované městysem. Vítání zpestřili skladby, písně a básně, které pro nejmenší občánky připravila spolu s dětmi paní Marie Klimešová za hudebního doprovodu Martina Horáka. Děkujeme za pěkné přivítání.

Za Radu městyse Drahomír Hausner