Poděkování

V letošním roce jsme jako zvolený první stárkovský pár pořádali nebo spolupořádali několik akcí – Krojový ples, Jánské hody, Sjezd rodáků a přátel Boleradic a Martinské hody. Ovšem sami bychom to nezvládli. Proto bychom touto cestou chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali a stáli při nás.

Nejprve obrovský dík patří všem obětavým rodičům, že do toho šli s námi a podrželi nás v nesnázích, za jejich pomoc při chystání a v průběhu těchto akcí a za přípravu kroje, protože jak všichni víme, kroj a ani jeho údržba není levná záležitost.

Dále zbylým třem stárkovským párům, kteří vždy pomohli s čím bylo třeba.

Potom celé krojované chase, protože odvedla skvělou práci, jak při chystání, tak v průběhu konání i při uklízení a dbala našich pokynů.

Sklepníkům, za to, jak pilně zaháněli žízeň všech, co potřebovali občerstvit.

Panu starostovi, který se nám ve všem snažil vyjít co nejvíce vstříc a za krásný přístřešek pro muzikanty.

Dále všem, co pomáhali s kacením, dovozem a stavěním máje.

Fotografům a kameramanům, za uchovaní nádherných vzpomínek z těchto akcí.

Děkujeme také všem hostům, příznivcům a návštěvníkům oslav za účast a těšíme na další setkání.

Martin Soukop a Kristýna Hladůvková.