www.skolaboleradice.cz

Naše škola spolu s kostelem tvoří duchovní centrum obce Boleradice a slouží vzdělanosti a výchově již přes 400 let. A učí se v ní nepřetržitě dodnes. Pedagogové i pracovníci školy se starají o to, aby děti i jejich rodiče mohli říct, že právě ta jejich škola patří mezi nejlepší. V listopadu je to právě rok co naše škola otevřela svoje nové webové stránky www.skolaboleradice.cz. Najdete na nich aktuální informace o tom, do se děje ve škole, spoustu fotografií z akcí pořádaných školou, dokumenty vztahující se k provozu školy, pozvánky na akce pro děti a spustu dalších užitečných informací. Samostatný web umožňuje rychlejší a kvalifikovanější informování rodičů i veřejnosti o dění ve škole a přispívá tak ke zlepšování vzájemné informovanosti.

Popřejme autorům webových stránek i učitelům a pracovníkům školy, aby je jejich práce bavila a přinášela jim uspokojení a radost.

jj

PS: Víte že ve středu budou mít děti k obědu hrachovou polévku a tvarohové koláče? Podívejte se i do menu Školní jídelna kde najdete jídelní lístek na příští týden.