Den válečných veteránů v Boleradicích

 

Den válečných veteránů v Boleradicích
U příležitosti oslavy Dne válečných veteránů se uskutečnila dne 11.11.2011 na naší škole beseda se zástupci klubu vojenské historie. Školáci v průběhu besedy měli mimo jiné možnost seznámit se s vojenskou  výstrojí a výzbrojí. U příležitosti tohoto dne byla slavnostně vysazena i lípa pro veterány. V závěru oslav se uskutečnil krátký pietní akt u pomníku padlých v 1. světové válce. Oslava Dne válečných veteránů je podle mého názoru velmi vhodným prostředkem ve výchově k vlastenectví. Proto jsem velmi rád, že do těchto oslav se zapojila i naše škola. Chtěl bych tímto poděkovat panu Vladimíru Horákovi za darování lípy a panu Mgr. Kabelovi a dětem naší školy za spolupráci. Poděkování patří i všem občanům, kteří si našli chvilku a zúčastnili se oslavy.
DH