Už je to deset let…

 

Někdy před deseti lety, koncem září roku 2001, byla na www.boleradice.cz umístěna úplně první zpráva a do menu byly vloženy první stránky s informacemi o Boleradicích. Tak začala malá historie našich obecních stránek. 

Stránky jsem tehdy dělal "na koleně" – v textovém editoru jsem psal html kód, vkládal fotografie, vytvářel galerie s náhledy. Po čase přibyl editor webových stránek FrontPage a pro vytváření galerií jsem používal program Photophillia. Návštěvnost se pohybovala kolem dvacítky měsíčně. Však mít svoje obecní stránky tehdy nebylo tak obvyklé jako dnes. V té době je neměla ani mnohá města v okolí. Malá revoluce nastala v roce 2008, kdy se spustil redakční systém MORIS, v kterém se vytváří stránky dodnes. Změna spočívala především ve způsobu vkládání příspěvků. Dříve měly stránky jen jednoho editora, který jediný mohl psát příspěvky. Nyní získali práva i další přispěvovatelé. A není jich málo! Příspěvky přichází od spolků, z knihovny, ze školy a také z radnice. Od zavedení nového redakčního systému získali stránky na přehlednosti a srozumitelnosti. Došlo také k prudkému nárustu návštěvníků až na rekordních 2000. Ze statistik se také dá vyčíst, že web má svoje čtenáře po celém světě. Krajani tak získali malé pojítko se svým domovem či jen místem, kde se jim líbí.

Na stránky se dříve vkládaly kratičké texty či zprávy a několik fotek v galerii. Dnes jsou příspěvky četnější a hlavně obsáhlejší. Čtenáři na nich najdou  aktuality, informace o obci, o její historii, odkazy na stránky spolků či školy, kopie stránek kronik obce, množství fotogalerií, zprávy ze zastupitelstva a z radnice, mohou si přečíst Úřední desku a množství dalších zpráv a informací. Na webu se také po čase objeví i články z novin nebo z internetu, které mají vztah k Boleradicím.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří kdy na stránky přispěli a popřát návštěvníkům, aby se jim zde líbilo.

Všem pak přeji, aby jsme na doméně www.boleradice.cz nadále nacházeli to co hledáme i za dalších deset let.

jj