Nabídka zájmových kroužků od OS Nedánov pro rok 2011/2012

 

Vážení rodiče,

Občanské sdružení Nedánov připravilo ve školním roce 2011/2012 pro vaše děti v mimoškolním čase nabídku zájmových kroužků:

Polehrádek, Country tance, Line Dance, Clogging, Sluníčka, Pastelka,

Podrobná nabídka kroužků viz.příloha.

Nabidka kroužků ve školním roce 2011-2012+přihláška.doc

Nabidka kroužků ve škoním roce 2011-2012+přihláška.pdf