SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL BOLERADIC 16. – 18. 9. 2011

Zveme Vás na Sjezd rodáků a přátel Boleradic

Setkejte se se svými přáteli, kamarády, přijeďte zavzpomínat na své mládí, prohlédněte si obec za ta léta, kdy jste v ní nebyli. 
V programu najdete od divadelního představení, přes výstavy a presentace spolků, slavnostní bohoslužbu, vystoupení krojované mládeže až po besedy u dobrého vína v Tihelni. 

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé, program najdete zde